Czym jest pedagogika zabawy?

Studio  > Edukacja >  Czym jest pedagogika zabawy?
0 Comments

Dziecko to istota bardzo delikatna i podatna na wpływy innych. Proces emocjonalno – intelektualnego rozpoczyna się już niemal po przyjściu na świat. W trakcie rozwoju dziecka, niezwykle istotne jest, aby poznawał on urozmaicone formy spędzania czasu i formy zdobywania wiedzy i umiejętności. Jednym spośród sposobów jest właśnie zabawa. Dorosłym często przypomina ona z nieograniczoną obowiązkami swobodą, ale dobrze spojrzeć na to z innej punktu widzenia – dziecko dzięki zabawie poznaje nie tylko nową wiedzę i umiejętności,ale również pracy w grupie i otaczającego go świata.

Czym jest pedagogika zabawy?

Dziecka nie trzeba długo przekonywać do zabawy, ponieważ automatycznie kojarzy mu się to z przyjemnością i czymś miłym. Dlatego stosowanie zabawy do edukacji jest najlepszą drogą, żeby przykuć uwagę dziecka. Pedagogika zabawy to metoda nauczania, która opiera się przede wszystkim na tym, żeby dziecko czuło się dobrze i komfortowo w trakcie trwania zabaw zespołowych. Najważniejszym celem pedagogiki zabawy jest to, by dzieci miały okazję rozwoju siebie i swoich hobby w poczuciu wzajemnego zaufania i tolerancji. Nie liczy się, kto jest w jakim wieku i co potrafi, nadrzędnym celem jest to, żeby tworzyć pozytywne relacje z rówieśnikami i czuć się dobrze.

Kluczowe reguły pedagogiki zabawy

Zasady którymi kieruje się pedagogika zabawy są bardzo proste i wszystkie są ściśle związane z mechanizmem działania tej metody. Chodzi głównie o:

brak współzawodnictwa – chodzi o to, by pomiędzy członkami drużyny nawiązała się praca zespołowa i inicjatywa wzajemnego wspierania się. Nie mamy tutaj zwycięzców i przegranych, każdy wykonuje zadania tak, jak potrafi najlepiej i to jest najważniejsze

przedstawienia siebie i swoich emocji – to niezwykle ważna zdolność, której w dzisiejszym świecie często brakuje. Najistotniejsze, żeby nie wstydzić się siebie i swoich emocji i jednoczesne zrozumienie uczuć drugiej osoby

swoboda wyboru – nie ma obowiązków i zakazów, można zachęcać, jednak ostatnia decyzja zawsze jest po stronie dziecka.

W jakich miejscach możemy się spodziewać stosowania metody pedagogiki zabawy?

Obecnie przeważająca większość przedszkoli i szkół w metropoliach wykorzystuje pedagogikę zabawy. Przedszkole integracyjne w Toruniu, albo w takich miastach jak Wrocław czy Katowice, to miasta, z których ofertą warto się zapoznać, jeżeli chcemy, żeby nasze dziecko było edukowane wraz z zasadami pedagogiki zabawy.