Jak wyglądają metody pracy z dziećmi w nowoczesnym przedszkolu?

Studio  > Edukacja >  Jak wyglądają metody pracy z dziećmi w nowoczesnym przedszkolu?
0 Comments

Świat podlega zmianom, a wraz z nim rozwijają się metody, które się wykorzystuje. Również proces nauczania jest całkowicie odmienny niż lata temu. Aktualnie, w dobie nadmiaru różnego rodzaju bodźców niezbędne jest określenie priorytetów. Dotyczy to zwłaszcza najmłodszych. Przedszkolaki nie są w stanie się określić – interesuje je cały(m) świat(em). Rolą wychowawców w przedszkolu jest pomóc im poznawać ten świat możliwie jak najszerzej. Fundamentem współczesnego przedszkola powinna być wielotorowość. Taka szkoła zapewnia dziecku dowiedzieć się jak najwięcej i samodzielnie wybierać czym się interesują.

Przedszkole – jakie metody wychowawcze w nim panują

Niezależnie od miasta(o) czy dzielnicy(ę), w której mieści się przedszkole, sposoby wychowawcze powinny być zazwyczaj koherentne. Nieistotne czy to Ursynów czy Wawer – przedszkole zawsze musi stawiać nacisk na ogólny rozwój młodego człowieka. Istotne jest wskazywanie dziecku zasad moralnego zachowania. Trzeba obserwować zachowanie dziecka i informować je o oczekiwaniach. Budowa tego typu pozytywnych zachowań polega na tworzeniu dobrych skojarzeń w umyśle malucha. Opiekun powinien zwracać uwagę na dobre(y) samopoczucie dziecka. Wykluczone jest podnoszenie głosu czy karanie. Powinno się wyjaśniać pewne sprawy spokojnym tonem. Stała budowa przyjacielskiej relacji sprawia, że maluch po jakimś czasie przyjmuje reguły i wchłania jako własne. Oprócz tego istotną kwestią jest dyskutowanie z najmłodszymi o uczuciach. Otwarte mówienie o tym co się czuje buduje w dziecku empatiii(ę) i większe(go) zrozumienia(e) drugiej osoby.

Jakie metody pracy z dziećmi są najbardziej rozwijające?

Oczywiście każde przedszkole ma swoje(imi) metody(ami) pracy z maluchami. Wiele z nich stawia na specjalizację. Jest to metoda, gdzie do wiodącej dziedziny dopasowuje się wiedzę ogólną. Występuje parę często adaptowanych metod, które charakteryzują się efektywnością. Warto się im przyjrzeć:

  • metoda bloków tematycznych – określa się główny blok tematyczny, wokół którego orbitują wszelkie aktywności w danym dniu. Tematykę bloków wskazuje się na bazie zainteresowań podopiecznych, opiekunów i nauczycieli. Zazwyczaj opiera się ona na aktualnych wydarzeniach czy porach roku.
  • metoda kącików tematycznych – bazuje na podziale sali na kilka partii o zróżnicowanej tematyce. Dziecko otrzymuje swobodę decyzji, w którym kąciku chce pracować. Tego typu metoda pozwala na realizację planu nauczania w mniejszych grupach. Dzięki temu opiekunowie mogą poświęcić więcej czasu na pracy(ę) indywidualną z najmłodszymi. Niewielkie grupy sprzyjają również dzieci do nawiązywania relacji z kolegami i koleżankami.
  • metoda projektów badawczych – skupia się na wartości poznawczej danych zajęć. Dzięki pracę indywidualną lub grupową dzieci dążą do znaleźć(enia) odpowiedź(i) na zadane im pytania dotyczące wybranego tematu. Oprócz pogłębianiem wiedzy, metoda naucza dzieci inicjatywy i zaangażowania
  • metoda portfolio – poprzez gromadzenie(u) prac, dokumentów i zdjęć podczas pobytu w przedszkola(u) można odtworzyć ścieżkę jakie dziecko zrobiło przez lata. Jest to pewnego rodzaju archiwum stanowiące opowieść(ią) o postępach malucha. Zarówno opiekun, jak i dziecko mogą w ten sposób prześledzić rozwój i poddać analizie okres spędzony w przedszkolu. 

Typowy dzień w nowoczesnym przedszkolu

Dzieci stosunkowo szybko ulegają rozkojarzeniu. Dlatego ważna jest dynamika i ciągłe wzbudzanie zainteresowania. Jak zatem prezentuje się typowy dzień w przedszkolu? Najpierw zajęcia w kręgu – dzieci oraz wychowawca gromadzą się w kręgu i następuje wprowadzenie do tematu dnia. Dalej pora na zajęcia wiodące – mogą one być związane z rozwijaniem wiedzy językowej(ych), matematycznej(ych), a także z muzyką czy plastyką. W dalszej kolejności pora na niezwykle ważne w przypadku młodych ludzi zajęcia okołosportowe. Niezależnie od pogody odbywają się one na dworze. Potem, po zabawie trzeba coś przekąsić i można wracać do zajęć w kącikach tematycznych. Jak zaprezentowano dzieci dostają wystarczająco dużo bodźców, które pozytywnie rzutują na ich rozwój.