Sprawdź jakie są zajęcia terapeutyczne dla dzieci

Studio  > Edukacja >  Sprawdź jakie są zajęcia terapeutyczne dla dzieci
0 Comments

1. Zajęcia montessori

Główne założenia metody montessori w Ostrowie Wielkopolskim to:

  • Brak systemu kar i nagród. Taka metoda stawia duży nacisk na swobodę malucha czy też wykształcenie samodzielnej motywacji {aby się uczyć|aby zacząć się uczyć|do nauki
  • Przyjazna atmosfera między dziećmi. W tej metodzie nie ma rywalizacji między uczniami. Dzieci uczą się wzajemnie od siebie, poprzez wsparcie i pomaganie sobie. One decydują, gdzie, czego i na jak długo chcą się uczyć w danym momencie. Warto także dodać, że dzieci podczas nauki mogą w pełni swobodnie poruszać się po sali.
  • W grupie lub w klasie są dzieci w różnym wieku, z trzech roczników. W związku z tym, że maluchy uczą się w wybranym dla siebie tempie, a program nauki jest indywidualny, ponieważ każde dziecko jest inne i ma inne potrzeby, zdolności a także zainteresowania.
  • Zadaniem nauczyciela jest wsparcie i pomoc dzieciom. Musi on podążać za dzieckiem przy czym pomagać mu w odkrywaniu i rozwijaniu swoich swoich mocnych stron.

Porządek i ład podczas nauki

Pamiętajmy, że w miejscu nauki dziecka powinien być porządek. Maluchy mają do zabawy pomoce dydaktyczne, które są dobrane przemyślanie.

1. Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna jest procesem w którym mózg organizuje docierające do niego informacje które płyną z ciała, a następnie wysyła konkretną reakcję. Zmysły podstawowe dla integracji sensorycznej którymi są dotyk, równowaga oraz czucie ciała mają ogromne znaczenie w naszym codziennym funkcjonowaniu. Integracja sensoryczna jest podstawą optymalnego rozwoju i działania pozostałych wyższych zmysłów a także umiejętności. Co do nich należY? Jest to na przykład wzrok, słuch, mowa, umiejętność chodzenia czy też zdolność wykonywania precyzyjnych czynności. Problemy integracji sensorycznej mają miejsce, kiedy mózg jest niezdolny do prawidłowego przetwarzania bodźców zmysłowych. Dziecko w tym przypadku ma problem z wykonaniem i zaplanowaniem własnych działań, może być za bardzo ruchliwe lub mieć kłopoty ze skupieniem się. Mogą się także pojawić zaburzenia w rozwoju koordynacji ruchu, umiejętności pisania czy też czytania.

2. Fizjoterapia

Fizjoterapia opiera się na kompleksowym działu, mające na celu poprawę, przywrócenie oraz utrzymanie zdolności ruchowych i funkcjonalnych pacjenta. Bardzo istotne jest również to, że ma to także działanie profilaktyczne, którym zadaniem jest przeciwdziałanie wystąpieniu ponownych epizodów. Aby uzyskać poprawę zdrowia, fizjoterapeuta stosuje kinezyterapię, czyli terapię ruchem oraz terapię manualną która polega na masażach i technikach wykonywanych ręką fizjoterapeuty.

3. Psychoterapia

Psychoterapia osób dorosłych w głównej mierze polega na rozmowach z psychoterapeutą. Z uwagi na to ogromna część osób nie wie,, w jaki sposób prowadzona jest psychoterapia dzieci. Metody terapeutyczne dla dzieci dobierane są w odpowiedni sposób do wieku i możliwości poznawczych dziecka. Maluchy swoje trudności zazwyczaj pokazują w zabawie, w związku z tym, im dziecko jest mniejsze, terapeuta bazuje właśnie na tej aktywności. Ponadto często korzysta z różnych gier, dzięki czemu może nawiązać z dzieckiem więź, dowiedzieć się co lubi. Taka relacja pomiędzy terapeutą a dzieckiem jest bardzo ważna. Istotnym elementem terapii dzieci jest też praca w oparciu o rysunek. Dzieci tak mogą wyrazić swoje uczucia i obawy. Podobnie jest, w sytuacji, gdy wspólnie z terapeutą opowiadają bajki. Dziecko, robiąc to wspólnie z terapeutą, często głównemu bohaterowi przypisuje własne cechy czy też
lub opowiada jego życie, jako podobne do swojego.